DIENSTEN

Onze diensten

Elke onderneming, zowel groot als klein, beginnend of gevestigde waarde, heeft nood aan een adviseur inboekhoudkundige en fiscale materies.

Bij de opstart van uw onderneming kunnen wij u bijstaan in het opmaken van een financieel plan. Daarnaast ontnemen we u de last van alle wettelijke en administratieve verplichtingen zodoende u met een gerust gemoed u maximaal kunt concentreren op uw onderneming.

Tijdens het bestaan en de groei van uw onderneming zorgen wij ervoor dat alles wat valt onder boekhouding en fiscaliteit nauwgezet opgevolgd wordt en tijdig gebeurt. Denk maar aan de btw-aangifte het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiftes, en dit zowel voor privédoeleinden, zelfstandige of vennootschapsdoeleinden. Bij de bespreking van de jaarlijkse tussentijdse cijfers heeft u voor het einde van elk jaar al zicht op uw bedrijfsprestaties en creëren wij hierdoor de mogelijkheid om op basis van actuele cijfers u (para-)fiscale optimalisaties te adviseren.

Mocht u een nieuwe uitdaging willen aangaan, gaande van overname, verkoop of zelfs pensionering, staan wij u met raad bij om u enige zorgen te ontnemen. Voor complexere materie kunnen wij ons beroepen op deskundigen in hun deeldomein om u van het beste advies te kunnen voorzien. 

Boekhouding

Verwerking van boekhouddocumenten met het oog op de verplichte fiscale aangiftes.​

Digitaal kantoor

Digitalisatie is heden de norm. Het aanleveren van digitale documenten of digitaal vergaderen is steeds mogelijk.

Fiscale optimalisaties

Bekijken waar fiscale optimalisaties mogelijk zijn. Niemand betaalt graag te veel belastingen.

Financiële analyse

Hoe presteert uw onderneming? Naar welke cijfers kijken de banken voor het aangaan van een lening?